Śniadanie Małego Mistrza

UWAGA!

      W każda środę w ramach kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, oraz uwrażliwiania na potrzeby żywieniowe, nasze przedszkolaki będą samodzielnie przygotowywały śniadanie.  W zwiazku z tym, śniadanie będzie podane w formie kawiarenki.file.kanapki

Shop 1