Alleluja, Alleluja Zmartwychwstał Pan!

allelujaAlleluja, Alleluja !
Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem Zmartwychwstał.
Radujcie się więc
i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech Zmartwychwstały Chrystus zsyła na Was łaski
i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.
Alleluja, Alleluja Zmartwychwstał Pan!
Życzymy Państwu i całej Waszej rodzinie,
abyście na co dzień przeżywali swoje własne święto ,,Zmartwychwstania"poprzez odradzanie się w waszych sercach miłości do najbliższych
oraz wiarę w potęgę i trwałość uczucia.
Wesołych Świąt!

Shop 1