Komunikat dotyczący płatności za przedszkole

Szanowni Rodzice!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemii 
i nauką zdalną prowadzoną przez placówki oświatowe oraz zgodnie z par. 2 pkt 3 umowy
cywilno-prawnej podpisanej między przedszkolem a rodzicami podejmuję
decyzję o wysokości opłaty za przedszkole. 
W przypadku nieobecności dziecka 
w przedszkolu z powodu zamknięcia przedszkola decyzją MEN płatność czesnego kształtuje się następująco:
- 2 tygodnie – 220,00 złotych (dotyczy miesiąca marca)
- 4 tygodnie – 190,00 złotych
Jednocześnie informuję, że nauczyciele-wychowawcy prowadzą edukację zdalną,
a w przedszkolu trwają niezbędne remonty.
Codzienne dyżury mają wszyscy pracownicy naszego przedszkola, którzy zgodnie
z decyzją MEN otrzymują pensje zgodnie
z umowami.
Dziękuję za współpracę i życzę zdrowia w tym trudnym dla wszystkich czasie.
 ks. dyrektor Przemysław Szulc
Shop 1