Światowy Dzień Świadomości Autyzmu-2 kwietnia 2020

Witam serdecznie rodziców i dzieci,

2 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,  który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju,  obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. W pierwszych latach XXI wieku obserwuje się wzrost częstości występowania autyzmu (30 przypadków na 10 000 urodzeń). Rośnie zatem liczba dzieci z taką diagnozą, które uczą się w szkołach ogólnodostępnych, w edukacji włączającej. (informacja ze strony www.ore.pl)

Zapraszam serdecznie rodziców do zapoznania się z prezentacją dotyczącą tego zagadnienia,a dzieci do obejrzenia krótkiej bajki na ten temat
 pobrane
 
Dla dzieci
Pozdrawiam serdecznie
Pedagog Małgorzata Michalska
Shop 1