Tolerancja

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!

Serdecznie witam w kolejny piątek.
Dzisiaj chciałabym na początek przedstawić podstawowe informacje na temat tolerancji.

tolerancja

W ogólnym znaczeniu tolerancja to otwarte, obiektywne i szanujące podejście wobec odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka.

Zachęcam serdecznie do przeczytania Państwa dzieciom opowiadania
„Smok Josh" autorstwa Diany Hsu.

Tekst opowiadania dostępny pod poniższym adresem

http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/11/inny-nie-znaczy-gorszy-scenariusz-zajec.html 

Po przeczytaniu opowiadania można zadać dzieciom następujące pytania:
-Kto jest bohaterem opowiadania?
-Jaki problem miał Josh?
-Dokąd się wybrał?
-Kogo spotkał?
-Czy Josh był szczęśliwy?
-Dlaczego?

Zachęcam ponadto do zabawy „ Jesteśmy różni"- praca z obrazkiem.

Zabawa ta polega na:
- Omawianiu wyglądu dzieci z ilustracji, opisywaniu pokazanej na obrazku sytuacji.
- Uświadomieniu konieczności akceptacji różnic w wyglądzie lub zachowaniu dla ludzi wykluczanych z powodu swojej odmienności.
Obrazki również są dostępne po wejściu na podany powyżej link do strony.

Dodatkowo proszę dzisiaj rodziców o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zjawiska przemocy w rodzinie i sposobami reagowania w trudnych sytuacjach.

Jednym z negatywnych skutków pandemii koronawirusa jest wzrost przemocy domowej. Obowiązkowa izolacja sprawia, że ofiary agresorów są skazane na ciągły kontakt z oprawcami. Dlatego tak ważne jest abyśmy nie byli obojętni na przejawy przemocy i agresji wokół nas.

Poniżej podaję listę instytucji, które pomagają walczyć z różnego rodzaju przemocą:

- Policja tel. 112

- Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226

- Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl tel. 22 626 94 19

- Telefon Zaufania „Zatrzymaj Przemoc" tel. 800 120 148

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" www.niebieskalinia.pl tel. 800 120 002

- Rzecznik Praw Dziecka www.brpd.gov.pl 

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 121 212

- Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów 800 080 222

W każdym powiecie funkcjonują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował "Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii" - dostępny pod poniższym linkiem:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę samych słonecznych dni

Pedagog
Małgorzata Michalska

Shop 1