Realizowane projekty

W ramach programu INWESTYCJE W OŚWIACIE Ministerstwa Edukacji i Nauki Katolickie Przedszkole Aniołowo realizuje zadanie: „Termomodernizacja budynku Katolickiego Przedszkola Aniołowo poprzez docieplenie budynku”.

Koszt zadania: 151000,00zł
Kwota dofinansowania MEiN: 150000,00zł
Termin realizacji: listopad 2022r. – marzec 2023r.