O nas

Katolickie Przedszkole „Aniołowo” działa od 1 września 2014 r. Organem Prowadzącym Przedszkole jest Biskup Pelpliński. Ks. Bp Ryszard Kasyna erygował Katolickie Przedszkole w Świeciu, mianował ks. dr. Przemysława Szulca dyrektorem nowej placówki i nadał tej instytucji statut. Przedszkole mieści się przy ul. Sądowej 20 w Świeciu.

Nasze „Aniołowo” to placówka pełna domowej i anielskiej atmosfery. Tutaj każde dziecko będzie miało możliwość odkrywania świata i siebie dzień po dniu. Naszym celem jest stworzenie optymalnych warunków, aby jak najpełniej umożliwić dzieciom indywidualny rozwój.

W naszym przedszkolu zapewniamy:

 • doświadczoną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i opiekuńczą,
 • ciekawe, kreatywne i rozwojowe zajęcia dostosowane do konkretnych grup wiekowych,
 • uwzględnianie indywidualnych możliwości dziecka i zaspokajanie jego potrzeb rozwojowych,
 • opiekę logopedyczną i psychologiczno-pedagogiczną,
 • realizację podstawy programowej, projektów edukacyjnych (przyrodnicze, czytelnicze, muzyczne),
 • cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • wyposażenie sal zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
 • smaczne, zdrowe i pożywne posiłki o ustalonych godzinach,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego: język angielski, religia, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia taneczne, robotyka, zajęcia małego kucharza,
 • grupy maksymalnie 20-osobowe,
 • opiekę nad dzieckiem w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców,
 • opłata jednorazowa przy zapisie dziecka (wpisowe) wynosi 300 zł,
 • miesięczna opłata za przedszkole wynosi 350zł + stawka dzienna za wyżywienie – 15 zł,
 • przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do 17.00.

Przedszkole przyjazne dzieciom, w który mogą czuć się bezpiecznie, szczęśliwie i spokojnie, mogą rozwijać swoje zdolności, predyspozycje, uczyć się wrażliwości na drugiego człowieka, na wszystko, co je otacza; osiągnąć sprawność funkcjonowania w środowisku, dojrzałość społeczną i emocjonalną, a także poczucie własnej wartości.

Kadra

Dyrektor
Ks. dr Przemysław Szulc

Wicedyrektor
mgr Malwina Żołądek

Grupa „Chmurki” (3-latki)
mgr Joanna Urbańska
Grupa ,,Motylki” (3-latki)
lic. Anna Wilma
Grupa „Promyki nadziei” (4-latki)
mgr Marta Wiśniewska
Grupa „Gwiazdeczki” (5-latki)
lic. Agnieszka Kulikowska
Grupa „Słoneczka” (6-latki)
mgr Marta Jasnosz

Pomoc nauczyciela:
Ewelina Papierowska
Ewa Krzemkowska
Katarzyna Murawska

Pedagog
mgr Małgorzata Michalska

Logopeda
mgr Marta Raciniewicz

Psycholog
mgr Aleksandra Świerczek

Nauczyciel j. angielskiego
mgr Joanna Dąbrowska-Zarembska

Sekretariat
lic. Agnieszka Dudkowska

Obsługa kuchni
Dorota Czerwińska

Woźna
Justyna Skrzat